STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JULI 2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.8.2005 kl. 12.15

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JULI 2005

Stockmannkoncernens försäljning i juli ökade med 3 procent och uppgick till 128,4 miljoner euro.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 7 procent. Försäljningen i Finland minskade med 2 procent och ökade i utlandet med 37 procent. Försäljningsminskningen i Finland beror på att realisationens början inföll i juni vilket avvek från fjolåret. Den kraftiga försäljningsökningen i utlandet beror både på det nya varuhuset som öppnades i december i Moskva, på ett utökat butiksnät och på en god jämförbar tillväxt på alla marknadsområden.

Seppäläs försäljning ökade med 4 procent. Försäljningen i Finland låg pga. en mindre realisation än tidigare på samma nivå som året innan och försäljningen i utlandet ökade med 38 procent. Den kraftiga försäljningsökningen utomlands beror på ett större butiksnät samt på en kraftig jämförbar tillväxt på alla marknadsområden.

Stockmann Autos försäljning var 3 procent mindre än året innan.

Hobby Halls försäljning minskade med 10 procent men överskred klart målet.

Försäljningen i juli samt försäljningen från början av året

juli januari-juli januari- december

20052004Ind.20052004Ind.2004
MeMe 05/04MeMe05/04Me
Varuhusgruppen52,453,598405,9387,7105746,1
hemlandet Varuhusgruppen 21,7 15,8 137 135,0 93,6 144 192,7 utlandet Varuhusgruppen 74,1 69,3 107 541,0 481,4 112 938,8 totalt
Stockmann Auto*31,832,797249,8277,090437,1
Hobby Hall6,47,48791,393,198180,4
hemlandet
Hobby Hall utlandet0,80,712319,118,510334,0
Hobby Hall totalt7,28,090110,4111,699214,4
Seppälä hemlandet13,113,110073,969,1107128,3
Seppälä utlandet2,21,613811,47,614915,4
Seppälä totalt15,314,710485,276,8111143,7
Fastigheter +0,10,10,50,50,9
övrigt
Hemlandet totalt103,8106,897821,5827,5991 492,8
Utlandet totalt24,718,1137165,5119,8138242,1
Stockmann totalt*128,4124,8103987,0947,31041 735,0
* Om man från Stockmann Autos jämförelsesiffror för försäljningen eliminerar det till Kesko 1.7.2004 överlåtna Hertonäsbilhusets försäljning, är Stockmann Autos försäljningsökning i januari-juli 10 procent och koncernens försäljningsökning 10 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka