TERHI OKKONEN TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR SEPPÄLÄ

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.8.2005 kl. 12.15

TERHI OKKONEN TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR SEPPÄLÄ

Då Heikki Väänänen, som för tillfället verkar som verkställande direktör för Stockmanns dotterbolag Seppälä Oy, blir direktör för varuhusgruppen och vice verkställande direktör för koncernen har Stockmanns styrelse fr.o.m. 1.11.2005 utnämnt eMBA Terhi Okkonen (43), som för tillfället verkar som försäljningsdirektör för Helsingforsvaruhuset, till Seppäläs verkställande direktör och medlem av koncernens ledningsgrupp. Terhi Okkonen har varit i Stockmanns tjänst sedan år 1991 och har innan sin nuvarande position verkat bl.a. som varuhusgruppens inköpschef och direktör för varuhuset i Östra centrum.

Till försäljningsdirektör för Helsingforsvaruhuset har fr.o.m. 1.11.2005 utnämnts Hagalundsvaruhusets nuvarande direktör, ekon.mag. Heini Pirttijärvi (39). Till ny direktör för Hagalundsvaruhuset har fr.o.m. 1.11.2005 utnämnts försäljningschefen för Helsingforsvaruhusets Delikatess, ekon.kand. Tuija Wänttinen (41).

Då inköpsdirektör Leena Lassila går i pension har till inköpsdirektör för varuhusgruppen, med ansvar för mode, fr.o.m. 1.1.2006 utnämnts eMBA Tiina Railio (43), som för tillfället verkar som inköpschef i varuhusgruppen.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka