Stockmannkoncernens omsättning i februari 2014

Helsingfors, Finland, 2014-03-14 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 14.3.2014 kl. 10.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i februari 2014 uppgick till 110,5 miljoner euro. Omsättningen, exklusive den avslutade Zara-franchiseverksamheten i Finland, minskade med 14,8 procent jämfört med året innan. Minskningen berodde på den utmanande marknadsomgivningen och valutaeffekter, huvudsakligen den ryska rubeln som försvagades med nästan 20 procent jämfört med euron. Omsättningen enligt jämförbara valutakurser minskade med 12,6 procent.

Varuhusgruppens omsättning, exklusive den avslutade Zara-franchiseverksamheten, minskade med 18,2 procent. Förutom marknadssituationen och den försvagade rubeln, inverkade även förändringar  i stamkundskampanjen på omsättningen. Omsättningen, exklusive franchise, minskade med 18,2 procent både i Finland och utlandet. Omsättningen i rubel i Ryssland minskade också.

Modekedjornas omsättning minskade med 9,1 procent. Omsättningen i Finland minskade med 14,4 procent och i utlandet med 7,9 procent. Lindex omsättning i euro minskade med 6,3 procent eller enligt jämförbara valutakurser med 1,9 procent. Seppäläs omsättning minskade med 25,1 procent och omsättningen minskade i alla länder.


Omsättningen (exklusive moms) i februari 
2/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 46,2 -18,2 -20,2
Varuhusgruppen utlandet 20,8 -18,2 -18,2
Varuhusgruppen totalt 67,1 -18,2 -19,6
Modekedjorna Finland 7,7 -14,4 -14,4
Modekedjorna utlandet 35,8 -7,9 -7,9
Modekedjorna totalt 43,5 -9,1 -9,1
Ofördelat 0,0    
Finland totalt 53,9 -17,6 -19,3
Utlandet totalt 56,7 -12,0 -12,0
Stockmann totalt 110,5 -14,8 -15,7


Omsättningen (exklusive moms) i januari-febrari 
1-2/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 103,5 -12,3 -14,6
Varuhusgruppen utlandet 53,8 -9,9 -9,9
Varuhusgruppen totalt 157,3 -11,5 -13,0
Modekedjorna Finland 18,6 -8,2 -8,2
Modekedjorna utlandet 78,5 -4,5 -4,5
Modekedjorna totalt 97,1 -5,2 -5,2
Ofördelat 0,0    
Finland totalt 122,2 -11,6 -13,5
Utlandet totalt 132,3 -6,8 -6,8
Stockmann totalt 254,5 -9,1 -10,1


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive Zara-franchiseverksamheten i Finland som avslutades den 1 mars 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka