Stockmann ansöker om listning av optionsrätter 2010B på Helsingfors Börs

Helsingfors, Finland, 2014-02-28 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Corporate Action 28.2.2014 kl. 9.00 EET

Stockmann Oyj Abp ansöker om notering av bolagets 2010B-nyckelpersonsoptionsrätter på NASDAQ OMX Helsingfors Börs fr.o.m. den 3 mars 2014. Listningen gäller 273 000 stycken 2010B-optionsrätter. Varje optionsrätt berättigar dess innehavare att teckna en Stockmann Oyj Abp:s B-aktie. Aktiernas teckningstid inleds den 1 mars 2014 och avslutas den 31 mars 2016.

Aktiens teckningspris är den på grundval av omsättning vägda medelkursen för bolagets B-aktie på Helsingfors Börs under tidsperioden 1–28 februari 2011 ökat med 10 procent. Teckningspriset sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestäms efter början av bestämningsperioden för teckningspriset fram till aktieteckningen. Teckningspriset är för tillfället 23,80 euro per aktie.

Optionsprogrammets villkor finns till påseende på bolagets webbplats på adressen

www.stockmanngroup.fi/sv/optionsprogram-till-nyckelpersoner-2010.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 09 121 3850.


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka