Stockmanns bokslut och årsberättelse 2013 har publicerats

Helsingfors, Finland, 2014-02-24 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Bokslut och verksamhetsberättelse 24.2.2014 kl. 16.00 EET

Stockmanns bokslut, årsberättelse och utredning om förvaltnings- och styrningssystemet för året 2013 har publicerats på bolagets webbplats
stockmanngroup.com. Publikationerna finns tillgängliga som pdf-dokument på finska, svenska och engelska.

En tryckt version av årsberättelsen skickas till dem som finns på Stockmanns distributionslista. Årsberättelsen kan även beställas på bolagets webbplats.


Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmediaStockmann Bokslut 31.12.2013.pdf
Stockmann_2013_Årsberättelse.pdf
Stockmann_2013_Corporate Governance_Statement_SE.pdf


Tillbaka