TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 30.8.2004 kl. 12.15

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV STAMKUNDSOPTIONER

Förutom de i börsanmälan 30.6.2004 uppgivna aktierna, tecknades under teckningstiden 2.5.2004 - 31.5.2004 med stöd av Stockmanns stamkundsoptioner sammanlagt 3 151 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck, vilkas godkännande fördröjdes pga. bristfälligheter i uppgifterna. Aktiekapitalet höjdes med 6 302 euro pga. dessa teckningar. Aktiekapitalet är efter förhöjningen 106 499 820 euro och B-aktiernas totala antal är 28 674 017. Aktierna är införda i handelsregistret 30.8.2004, och de blir föremål för handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 31.8.2004.

Våren 2000 tecknades 1 382 524 Stockmann Oyj Abp:s stamkundsoptioner. På basen av de otecknade stamkundsoptionerna kan ännu, undantagsvis från aktieägarnas förtursrätt till teckning, sammanlagt tecknas 775 591 nya B- aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Bolagets aktiekapital kan som en följd av teckningarna ännu öka med högst 1 551 182 euro till högst 108 051 002 euro. Teckningspriset är 15,70 euro minskat med den dividend per aktie som utdelats efter 1.4.1999. I år var teckningspriset 10,81 euro per styck. Den återstående teckningstiden för stamkundsoptioner är 2.5.2005 - 31.5.2005.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka