Stockmannkoncernens omsättning i januari 2014

Helsingfors, Finland, 2014-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.2.2014 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i januari 2014 uppgick till 143,9 miljoner euro. Omsättningen, exklusive den avslutade Zara-franchiseverksamheten i Finland, minskade med 4,3 procent jämfört med året innan. Detaljhandelsmarknaden var fortsättningsvis mycket svag i Finland. En fortsatt försvagning av de ryska och norska valutorna inverkade också negativt på omsättningen i euro. Omsättningen enligt jämförbara valutakurser minskade med 2,4 procent.

Varuhusgruppens omsättning, exklusive den avslutade Zara-franchiseverksamheten, minskade med 5,7 procent. Omsättningen, exklusive franchising, minskade med 6,9 procent i Finland. Omsättningen i euro i utlandet minskade med 3,7 procent. Omsättningen i rubel ökade i Ryssland.

Modekedjornas omsättning minskade med 1,9 procent. Omsättningen i Finland minskade med 3,2 procent och i utlandet med 1,5 procent. Lindex omsättning i euro minskade med 0,9 procent, men ökade med 1,9 procent enligt jämförbara valutakurser. Den starka tillväxten fortsatte på de nya marknaderna. Seppäläs omsättning minskade med 6,3 procent. Omsättningen ökade i Baltikum, men minskade i Finland och Ryssland. I jämförbara butiker ökade omsättningen i rubel i Ryssland.


Omsättningen (exklusive moms) i januari 
1/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 57,3 -6,9 -9,4
Varuhusgruppen utlandet 33,0 -3,7 -3,7
Varuhusgruppen totalt 90,2 -5,7 -7,4
Modekedjorna Finland 11,0 -3,2 -3,2
Modekedjorna utlandet 42,7 -1,5 -1,5
Modekedjorna totalt 53,7 -1,9 -1,9
Ofördelat 0,0    
Finland totalt 68,3 -6,2 -8,3
Utlandet totalt 75,7 -2,5 -2,5
Stockmann totalt 143,9 -4,3 -5,3


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive Zara-franchiseverksamheten i Finland som avslutades den 1 mars 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka