Publicering av Stockmanns bokslutskommuniké 2013

Helsingfors, Finland, 2014-02-06 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 6.2.2014 kl. 9.00 EET

Stockmann Oyj Abp publicerar sin bokslutskommuniké för år 2013 torsdagen 13.2.2014 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas 13.2.2014 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar bokslutet och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters resultatutveckling.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver 13.2.2014 kl. 11.15 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar bokslutet. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner bokslutspresentationen, som fr.o.m. 13.2.2014 kl. 9.15 är tillgänglig på adressen
stockmanngroup.com.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 12.2.2014 per e-post
info@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka