Stockmann får ett nytt distributionscenter för Finland och Baltikum år 2016

Helsingfors, Finland, 2014-02-03 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Nyhet för investerare 3.2.2014 kl. 9:30 EET

Stockmann har tillsammans med SRV undertecknat ett avtal om att bygga ett nytt distributionscenter. Distributionscentret byggs i Jussla i Tusby, och centret blir färdigt år 2016. Som investerare och hyresvärd fungerar Ilmarinen.

Det nya distributionscentret betjänar effektivt Stockmanns nio varuhus i Finland och Baltikum och möjliggör en stark tillväxt för Stockmanns nätbutik i Finland samt dess expandering till Baltikum. Förutom funktionella förbättringar, eftersträvar Stockmann årliga inbesparingar på ca 6,5 miljoner euro, vilka huvudsakligen riktas till personal-, transport-, och fastighetskostnader. Inbesparingarna uppskattas i fullo förverkligas fr.o.m. år 2018.

Målet är en långt automatiserad verksamhet, för vilken Stockmann planerar en betydande investering i automationsteknologi. Investeringens storlek fastställs när beslutet om leverantören av automationstekniken har fattats.

Till det nya distributionscentret flyttas stegvis under år 2016 Finlands lagerfunktioner för Stockmanns varuhus och näthandel från Sockenbacka, Rosendal, Vantaanrasti, Backas samt Vinikby, och under år 2017 flyttas Baltikums lagerfunktioner från
Riga. Hobby Halls logistikfunktioner i Vinikby och Rosendal bibehålls tillsvidare oförändrade.

Ett centrerat distributionscenter uppskattas sysselsätta betydligt färre anställda än i dag. Förändringarna kan leda till en minskning på högst 200 årsverken i lagren i Finland, och en minskning på högst 50 årsverken i lagret i Lettland. På grund av detta inleder Stockmann samarbetsförhandlingar som berör de ca 430 anställda i lagren i Finland. Enligt arbetsgivarens uppskattning förverkligas en betydande del av personalminskningen genom pensioneringar och den för branschen typiska omsättningen. Eventuella uppsägningar blir aktuella fr.o.m. slutet av år 2015.

Vid byggandet och drivandet av distributionscentret beaktas på många sätt energieffektivitet, avfallshantering och övriga miljöaspekter. Projektet eftersträvar att erhålla LEED Silver-miljöcertifikatet. En centrering av lagren till en plats medför dessutom en betydande minskning av transportsträckorna inom huvudstadsregionen.


Närmare information:
Maisa Romanainen, vice verkställande direktör, direktör för varuhusgruppen, tel. +358 9 121 5230
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 

Tillbaka