STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.07.2005 kl. 11.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2005

Stockmannkoncernens försäljning i juni uppgick till 142,6 miljoner euro, dvs. en ökning med 7,4 procent jämfört med juni året innan.

Seppälä som lyckats utmärkt under hela början av året uppnådde den bästa tillväxten med en försäljningsökning på 23 procent. Seppäläs försäljning ökade i Finland med 20 procent och i utlandet med 48 procent. Den starka försäljningsökningen i utlandet beror på en utvidgning av butiksnätet i Baltikum och Ryssland samt på en stark jämförbar försäljningsökning inom de utländska marknadsområdena.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 14 procent. Försäljningen ökade i Finland med 10 procent och i utlandet med 32 procent. Sommarrean började två dagar tidigare än året innan vilket inverkade på försäljningsökningen i Finland. Den starka försäljningsökningen i utlandet beror på en utvidgning av butiksnätet i Ryssland, på öppnandet av ett nytt varuhus i Moskva i december och på en stark jämförbar försäljningsökning inom samtliga utländska marknadsområden.

Hobby Halls försäljning ökade med 4 procent jämfört med året innan. Försäljningen i Finland ökade med 1 procent och i utlandet med 27 procent. Bidragande orsaker till försäljningsökningen var förändring i timing av katalogerna både i Finland och utlandet.

Stockmann Autos försäljning var 6 procent mindre än i fjol. Minskningen beror i sin helhet på att försäljningen från Volkswagen-Audi bilhuset i Hertonäs som övergick till Kesko 1.7.2004 uteblev. Den jämförbara försäljningen utan bilhuset i Hertonäs var 19 procent.

Försäljningen i juni samt försäljningen från början av året

juni januari-juni januari- december

20052004Ind.20052004Ind.2004
MeMe 05/04MeMe05/04Me
  Varuhusgruppen56,951,7110353,5334,2106746,1
  hemlandet
  Varuhusgruppen17,313,1132113,477,8146192,7
  utlandet
  Varuhusgruppen totalt 74,164,8114466,9412,1113938,8
  Stockmann Auto*41,744,394218,0244,389437,1
  Hobby Hall hemlandet10,910,810184,985,899180,4
  Hobby Hall utlandet1,91,512718,317,810334,0
  Hobby Hall totalt12,812,3104103,2103,6100214,4
  Seppälä hemlandet12,110,112060,756,0108128,3
  Seppälä utlandet1,81,21489,26,115215,4
  Seppälä totalt13,911,312369,962,1113143,7
  Fastigheter + övrigt0,10,10,40,50,9
  Hemlandet totalt121,7117,0104717,7720,81001 492,8
  Utlandet totalt20,915,7133140,8101,7138242,1
  Stockmann totalt*142,6132,8107858,5822,51041 735,0
* Om man från Stockmann Autos jämförelsesiffror för försäljningen eliminerar det till Kesko 1.7.2004 överlåtna Hertonäsbilhusets försäljning, är Stockmann Autos försäljningsökning i januari-juni 12 procent och koncernens försäljningsökning 11 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka