Stockmannkoncernens preliminära omsättning i december och för hela år 2013

Helsingfors, Finland, 2014-01-09 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 9.1.2014 kl. 9.00 EET

Stockmannkoncernens preliminära omsättning i december 2013 uppgick till 232,1 miljoner euro. Omsättningen, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna i Ryssland och Finland, minskade med 6,1 procent jämfört med året innan. Julförsäljningen var mindre än förväntat speciellt i Finland och Ryssland. Dessutom minskade de försvagade ryska, svenska och norska valutorna på omsättningen i euro.

Varuhusgruppens omsättning exklusive de avslutade franchiseverksamheterna minskade med 8,2 procent. Omsättningen minskade med 5,7 procent i Finland. Omsättningen i utlandet i euro minskade med 13,9 procent. Även omsättningen i rubel minskade något i Ryssland.

Modekedjornas omsättning minskade med 3,3 procent. Omsättningen minskade med 8,6 procent i Finland och med 1,9 procent i utlandet. Lindex omsättning i euro var på samma nivå som året innan och omsättningen i lokala valutor ökade med 4,7 procent. Seppäläs omsättning minskade med 19,3 procent.


Omsättningen för år 2013

Stockmannkoncernens preliminära omsättning för år 2013 uppgick till 2 037,3 miljoner euro. Omsättningen exklusive de avslutade franchiseverksamheterna minskade med 2,3 procent jämfört med året innan. Omsättningen i Finland minskade med 4,4 procent. Omsättningen i utlandet i euro minskade med 0,3 procent och dess andel av den totala omsättningen var 51,7 procent.

Varuhusgruppens omsättning exklusive de avslutade franchiseverksamheterna minskade med 3,1 procent. Omsättningen minskade med 3,3 procent i Finland. Omsättningen i utlandet i euro minskade med 2,7 procent. Omsättningen i rubel i varuhusen i Ryssland ökade jämfört med året innan.

Modekedjornas omsättning minskade med 1,1 procent; en minskning på 10,1 procent i Finland och en ökning på 1,3 procent i utlandet. Lindex omsättning ökade med 2,6 procent i euro och 3,5 procent i lokala valutor. Seppäläs omsättning minskade med 18,0 procent. Detta berodde delvis på nedläggningen av 11 butiker under år 2013.

Stockmann publicerar sin bokslutskommuniké den 13 februari 2014 kl. 8.00. Det fullständiga bokslutet samt en elektronisk version av årsberättelsen för år 2013 publiceras vecka 9 på bolagets webbsidor. De månatliga omsättningsmeddelandena år 2014 publiceras uppskattningsvis den nionde arbetsdagen följande månad.


Omsättningen (exklusive moms) i december

  12/2013
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr.
%
Varuhusgruppen Finland 102,5 -5,7 -7,4
Varuhusgruppen utlandet 41,0 -13,9 -14,5
Varuhusgruppen totalt 143,5 -8,2 -9,5
Modekedjorna Finland 17,8 -8,6 -8,6
Modekedjorna utlandet 70,9 -1,9 -1,9
Modekedjorna totalt 88,7 -3,3 -3,3
Ofördelat 0,0    
Finland totalt 120,2 -5,5 -7,0
Utlandet totalt 111,9 -6,6 -6,9
Stockmann totalt 232,1 -6,1 -7,0


Omsättningen (exklusive moms) i januari–december

  1-12/2013
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr.
%
Varuhusgruppen Finland 833,6 -3,3 -5,4
Varuhusgruppen utlandet 399,1 -2,7 -5,3
Varuhusgruppen totalt 1 232,7 -3,1 -5,4
Modekedjorna Finland 150,4 -10,1 -10,1
Modekedjorna utlandet 654,9 1,3 1,3
Modekedjorna totalt 805,4 -1,1 -1,1
Ofördelat -0,8    
Finland totalt 983,3 -4,4 -6,2
Utlandet totalt 1 054,0 -0,3 -1,3
Stockmann totalt 2 037,3 -2,3 -3,7


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland år 2012 och Zara-franchiseverksamheten i Finland under våren 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka