Samarbetsförhandlingarna inom Stockmanns marknadsföring har avslutats

Helsingfors, Finland, 2014-01-07 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Nyhet för investerare 7.1.2014 kl. 13.00 EET

Samarbetsförhandlingarna inom Stockmanns varuhusgrupps marknadsföring har avslutats och den nya organisationsmodellen har fastställts. Som ett resultat av förhandlingarna minskar Stockmann 50 arbetsplatser inom marknadsföringsfunktionerna i Finland. Av dessa är 33 uppsägningar och de övriga nedskärningarna förverkligas huvudsakligen genom pensionsarrangemang och genom överföringar till andra arbetsuppgifter inom bolaget. Då förhandlingarna inleddes uppskattades personalminskningen uppgå till högst 70 personer.

Målet är att effektivera marknadsföringsprocesserna, än bättre bemöta den förändrande medieomgivningens krav och uppnå en årlig kostnadsinbesparing på ca 4 miljoner euro. Inbesparingarna realiseras från och med år 2014 och i fullo under år 2015.

Omorganiseringen av marknadsföringen är en del av Stockmanns varuhusgrupps strukturella förändringar, med vilka man effektiverar kostnadsstrukturen och förbättrar konkurrenskraften. Förutom de strukturella förändringarna, strävar Stockmann att spara över 17 miljoner euro innan sommaren 2014 genom att minska på fasta kostnader och med hjälp av permitteringar.

Närmare information:
Maisa Romanainen, vice verkställande direktör, direktör för varuhusgruppen, tel. (09) 121 5230
Raija-Leena Söderholm, markandsföringsdirektör, varuhusgruppen, tel. (09) 121 7507


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka