Stockmann återfinansierade sina långsiktiga lån

Helsingfors, Finland, 2013-12-20 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Nyhet för investerare 20.12.2013 kl. 17.00 EET

Stockmann Oyj Abp har ingått avtal om återfinansiering av sina långsiktiga lån. Om finansiering på totalt 700 miljoner euro har överenskommits med sex banker på bilateral basis. Lånen ersätter nuvarande 650 miljoner euro i motsvarande lån. De nya lånen förfaller i februari 2019. Återfinansieringen förväntas inte ha väsentlig inverkan på Stockmannkoncernens finansiella kostnader.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka