Stockmannkoncernens omsättning i november 2013

Helsingfors, Finland, 2013-12-13 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.12.2013 kl. 10.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i november 2013 uppgick till 158,2 miljoner euro. Omsättningen, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna i Ryssland och Finland, minskade med 4,5 procent jämfört med året innan.

Varuhusgruppens omsättning, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna, minskade med 5,2 procent. Omsättningen i Finland minskade med 5,0 procent med en minskning i varuhusen och Hobby Hall men tillväxt i Stockmann-nätbutiken. Omsättningen i euro i utlandet minskade med 5,7 procent pga. den försvagade ryska rubeln. Omsättningen ökade i Baltikum och var i lokalvaluta på samma nivå som året innan i Ryssland.

Modekedjornas omsättning minskade med 3,1 procent. Omsättningen i Finland minskade med 14,2 procent och med 0,4 procent i utlandet. Lindex omsättning i euro ökade med 1,8 procent trots de försvagade norska och svenska valutorna. Omsättningen i lokala valutor ökade med 7,6 procent med tillväxt i alla länder. Seppäläs omsättning minskade med 29,0 procent, delvis pga. flera stängda butiker under de senaste 12 månaderna. Ett flertal aktioner pågår i syfte att förbättra Seppäläs svaga utveckling, bl.a. avslutandet av ytterligare butiker i Ryssland. Eveliina Melentjeff, tidigare Lindex landschef för Finland och Baltikum, började som Seppäläs verkställande direktör den 1 december 2013.


Omsättningen (exklusive moms) i november

  11/2013
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr.
%
Varuhusgruppen Finland 69,3 -5,0 -7,2
Varuhusgruppen utlandet 28,7 -5,7 -7,6
Varuhusgruppen totalt 98,0 -5,2 -7,4
Modekedjorna Finland 10,5 -14,2 -14,2
Modekedjorna utlandet 49,8 -0,4 -0,4
Modekedjorna totalt 60,3 -3,1 -3,1
Ofördelat 0,0    
Finland totalt 79,7 -6,4 -8,3
Utlandet totalt 78,5 -2,5 -3,2
Stockmann totalt 158,2 -4,5 -5,8


Omsättningen (exklusive moms) i januari–november

  1-11/2013
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr.
%
Varuhusgruppen Finland 731,1 -3,0 -5,1
Varuhusgruppen utlandet 358,1 -1,3 -4,1
Varuhusgruppen totalt 1 089,2 -2,4 -4,8
Modekedjorna Finland 132,7 -10,2 -10,2
Modekedjorna utlandet 584,0 1,7 1,7
Modekedjorna totalt 716,7 -0,8 -0,8
Ofördelat -0,7    
Finland totalt 863,1 -4,3 -6,1
Utlandet totalt 942,1 0,5 -0,6
Stockmann totalt 1 805,2 -1,8 -3,3


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland år 2012 och Zara-franchiseverksamheten i Finland under våren 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka