TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV STAMKUNDSOPTIONER OCH OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 29.6.2005 kl. 10.15

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV STAMKUNDSOPTIONER OCH OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000

Under teckningstiden 2.5.2005 - 31.5.2005 tecknades med stöd av Stockmanns stamkundsoptioner sammanlagt 343 902 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningsrätten utnyttjades av 12 851 Stockmanns stamkunder. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökades med 687 804 euro. Teckningspriset var 8,81 euro per aktie.

Med stöd av stamkundsoptioner tecknades under åren 2001-2005 sammanlagt 950 835 Stockmanns B-aktier. Teckningstiden upphörde 31.5.2005.

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 2000 har tecknats sammanlagt 30 850 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktiekapitalet höjdes med 61 700 euro på grund av teckningarna. Med stöd av de på Helsingfors Börs noterade A-, B- och C-optionerna från år 2000 kan tecknas sammanlagt 2 500 000 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktier som tecknas med stöd av A-optionerna har nu teckningspriset 13,95 euro, aktier som tecknas med stöd av B-optioner har teckningspriset 14,95 euro och aktier som tecknas med stöd av C-optioner har teckningspriset 15,95 euro per aktie. De årligen utbetalade dividenderna avdras från teckningspriset. Teckningstiden för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter från år 2000 upphör 1.4.2007.

Aktiekapitalet är efter ovan nämnda förhöjningar 107 695 424 euro och B-aktiernas totala antal är 29 283 469 st. Aktierna är införda i handelsregistret 29.6.2005. De blir föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 30.6.2005.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka