Stockmannkoncernens omsättning i oktober 2013

Helsingfors, Finland, 2013-11-13 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.11.2013 kl. 14.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i oktober 2013 uppgick till 217,7 miljoner euro. Omsättningen, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna i Ryssland och Finland, minskade med 2,6 procent jämfört med året innan.

Trots den lyckade Galna Dagar-kampanjen, minskade varuhusgruppens omsättning exklusive de avslutade franchiseverksamheterna med 3,6 procent. Omsättningen i Finland minskade med 3,2 procent. Omsättningen i euro i utlandet minskade med 4,2 procent pga. den försvagade ryska rubeln.  Omsättningen i lokal valuta ökade i de ryska varuhusen. Galna Dagar-kampanjens omsättning ökade i sin helhet med 2 procent med tillväxt på samtliga marknadsområden.

Modekedjornas omsättning var på samma nivå som året innan. Omsättningen i Finland minskade med 4,9 procent medan omsättningen i utlandet ökade med 1,0 procent. Lindex omsättning i euro ökade med 3,4 procent. Omsättningen i lokala valutor ökade med 4,8 procent. I år ordnades Rosa Bandet-kampanjen i oktober, medan den år 2012 hölls redan i september. Seppäläs omsättning minskade med 18,5 procent, delvis pga. flera stängda butiker under de senaste 12 månaderna och den försvagade ryska rubeln.


Omsättningen (exklusive moms) i oktober

  10/2013
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr.
%
Varuhusgruppen Finland 96,1 -3,2 -5,2
Varuhusgruppen utlandet 54,7 -4,2 -5,3
Varuhusgruppen totalt 150,7 -3,6 -5,2
Modekedjorna Finland 11,6 -4,9 -4,9
Modekedjorna utlandet 55,4 1,0 1,0
Modekedjorna totalt 67,0 -0,1 -0,1
Ofördelat 0,0    
Finland totalt 107,7 -3,5 -5,2
Utlandet totalt 110,1 -1,6 -2,2
Stockmann totalt 217,7 -2,6 -3,7


Omsättningen (exklusive moms) i januari–oktober

  1-10/2013
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr.
%
Varuhusgruppen Finland 661,8 -2,7 -4,9
Varuhusgruppen utlandet 329,4 -0,9 -3,8
Varuhusgruppen totalt 991,2 -2,1 -4,5
Modekedjorna Finland 122,2 -9,9 -9,9
Modekedjorna utlandet 534,2 1,9 1,9
Modekedjorna totalt 656,4 -0,5 -0,5
Ofördelat -0,7    
Finland totalt 783,4 -4,1 -5,8
Utlandet totalt 863,6 0,8 -0,4
Stockmann totalt 1 647,0 -1,6 -3,1


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland år 2012 och Zara-franchiseverksamheten i Finland under våren 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka