Stockmanns resultatinformation år 2014

Helsingfors, Finland, 2013-11-06 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Finansiell kalender 6.11.2013 kl. 13.00 EET

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2013 publiceras den 13 februari 2014. Bolagets bokslut och verksamhetsberättelse samt en elektronisk version av årsberättelsen för år 2013 publiceras vecka 9. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 11.

Den ordinarie bolagsstämman är planerad att hållas den 18 mars 2014.

Delårsrapporterna för år 2014 publiceras enligt följande:
- delårsrapporten för januari–mars den 29 april 2014
- delårsrapporten för januari–juni den 13 augusti 2014
- delårsrapporten för januari–september den 29 oktober 2014

Bokslutskommunikén och delårsrapporterna publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska. Stockmann följer en 14 dagars tyst period före publiceringen av delårsrapporterna och bokslutskommunikén.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka