HEIKKI VÄÄNÄNEN BLIR DIREKTÖR FÖR STOCKMANNS VARUHUSGRUPP OCH KONCERNENS VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 17.06.2005 kl. 10.00

HEIKKI VÄÄNÄNEN BLIR DIREKTÖR FÖR STOCKMANNS VARUHUSGRUPP OCH KONCERNENS VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FR.O.M. 1.11.2005

Stockmannkoncernens styrelse har utnämnt Seppälä Oy:s verkställande direktör Heikki Väänänen till direktör för Stockmanns varuhusgrupp och koncernens vice verkställande direktör fr.o.m. 1.11.2005. Varuhusgruppens nuvarande direktör, Stockmanns vice verkställande direktör Jukka Hienonen blir verkställande direktör för Finnair.

Stockmannkoncernens styrelse har i dag 17.6.2005 utnämnt verkställande direktören för Stockmanns dotterbolag Seppälä Oy, ekonom Heikki Väänänen, 46, till direktör för Stockmanns varuhusgrupp och koncernens vice verkställande direktör fr.o.m. 1.11.2005. Han kommer även att verka som suppleant för koncernens verkställande direktör Hannu Penttilä.

Väänänen har verkat som Seppäläs verkställande direktör samt varit medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp sedan år 2001. Under denna tid har Seppälä blivit ett av de mest lönsamma detaljhandelsföretagen i Europa samt framgångsrikt internationaliserats i Baltikum och Ryssland. Seppäläs försäljning år 2004 uppgick till 143,7 miljoner euro, rörelsevinsten var 17,1 miljoner euro och avkastningen på sysselsatt kapital 80,8 procent (IFRS). Seppäläs rörelsevinst för pågående år förväntas bli klart bättre.

Varuhusgruppens nuvarande direktör och koncernens vice verkställande direktör Jukka Hienonen övergår fr.o.m. 1.11.2005 i Finnairs tjänst i och med att han valts till bolagets verkställande direktör för att efterträda koncernchef Keijo Suila som går i pension.

Försäljningen för Stockmanns varuhusgrupp uppgick år 2004 till 938,8 miljoner euro och rörelsevinsten till 63,7 miljoner euro. Avkastningen på sysselsatt kapital var 18,9 procent (IFRS). Rörelsevinsten för år 2005 uppskattas bli bättre än året innan.

Tilläggsinformation: Stockmanns verkställande direktör Hannu Penttilä, tel. (09) 121 5801 Stockmanns vice verkställande direktör Jukka Hienonen, tel. (09) 121 5230 Seppäläs verkställande direktör Heikki Väänänen, tel. (09) 825 98200

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka