STOCKMANNKONCERNENS NYA LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA MÅL

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 15.6.2005 kl. 16.30

STOCKMANNKONCERNENS NYA LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA MÅL

Stockmannkoncernens styrelse har vid sitt strategimöte i dag 15.6.2005 fastställt koncernens nya ekonomiska mål som sträcker sig fram till år 2010. Enligt målsättningen skall avkastningen på koncernens sysselsatta kapital uppgå till 20 procent och rörelsevinstmarginalen vara minst 8 procent år 2010. Målet för koncernens försäljning är att uppnå en tillväxt som är snabbare än tillväxten på marknaden i genomsnitt. Soliditetsmålet är att bibehålla soliditeten på en nivå om minst 50 procent. Dividendpolicyn förblir oförändrad, dvs. målet är att utdela minst 50 procent av det ordinarie rörelseresultatet som dividend, dock med beaktande av finansieringen som den växande verksamheten kräver.

Styrelsen uppskattar att koncernen i år kommer att uppnå de år 2001 uppställda långsiktiga ekonomiska målen, dvs. 15 procent i avkastning på sysselsatt kapital och en rörelsevinstmarginal på minst 5 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka