Stockmann planerar strukturella förändringar inom varuhusgruppens marknadsföring

Helsingfors, Finland, 2013-10-16 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Nyhet för investerare 16.10.2013 kl. 10.00 EET

Stockmannkoncernens mål är en ännu mer kostnadseffektiv verksamhet än tidigare i ett osäkert marknadsläge och i en föränderlig verksamhetsomgivning inom detaljhandeln. Stockmann planerar en förnyelse av varuhusgruppens marknadsföringsorganisation, vilket möjliggör effektivare marknadsföringsprocesser och medför kostnadsinbesparingar. Samtidigt bemöts bättre de krav som den förändrande medieomgivningen ställer.

Med anledning av den planerade nya organisationsmodellen inleder Stockmann samarbetsförhandlingar som omfattar ca 150 personer inom varuhusgruppens marknadsföringsfunktioner i Finland. Enligt förhandlingsförslaget kan omstruktureringen medföra en personalminskning på högst 70 personer. Målet är att uppnå en årlig kostnadsinbesparing på ca 4 miljoner euro, vilket realiseras från och med år 2014 och i fullo under år 2015.

Omorganiseringen av marknadsföringen är en del av Stockmanns varuhusgrupps strukturella förändringar, med vilka man effektiverar kostnadsstrukturen och förbättrar konkurrenskraften. Kartläggningar i anslutning till dessa förändringar pågår såväl inom stödfunktionerna som försäljningsorganisationerna, och förändringarna kommer att förverkligas stegvis. Inledandet av kostnadsinbesparingsprogrammet har tillkännagivits i ett börsmeddelande som publicerades den 16 april 2013. Förutom de strukturella förändringarna, strävar Stockmann att spara över 17 miljoner euro innan sommaren 2014 genom att minska på fasta kostnader och med hjälp av permitteringar.

Närmare information:
Maisa Romanainen, vice verkställande direktör, direktör för varuhusgruppen, tel. (09) 121 5230
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka