Stockmannkoncernens omsättning i september 2013 och Galna Dagar-kampanjen i oktober 2013

Helsingfors, Finland, 2013-10-14 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 14.10.2013 kl. 11.30 EET

Stockmannkoncernens omsättning i september 2013 uppgick till 154,8 miljoner euro. Omsättningen, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna i Ryssland och Finland, minskade med 8,6 procent jämfört med året innan. Marknadssituationen var fortsättningsvis svag i Finland. De ryska, svenska och norska valutorna försvagades också i jämförelse med euron.

Varuhusgruppens omsättning, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna, minskade med 9,6 procent. Omsättningen minskade med 11,3 procent i Finland. Omsättningen i euro i utlandet minskade med 6,1 procent. De ryska varuhusens omsättning i rubel var på samma nivå som året innan.

Galna Dagar-kampanjen, som hölls i alla varuhus samt nätbutken i oktober, uppnåde ett nytt försäljningsrekord med en tillväxt på ca två procent. Kampanjens omsättning i euro förbättrades på alla marknadsområden, trots den svaga ryska rubeln. Försäljningen ökade särskilt i nätbutiken i Finland.

Modekedjornas omsättning minskade med 7,2 procent i september. Omsättningen i Finland minskade med 10,0 procent och i utlandet med 6,6 procent. Lindex omsättning i euro var 6.5 procent mindre än året innan. Omsättningen i lokala valutor minskade med 4,9 procent. I september 2012 hade Lindex en mycket framgångsrik Pink Ribbon-kampanj med Missoni. I år inleddes Pink Ribbon-kampanjen i oktober. Seppäläs omsättning minskade med 11,3 procent, delvis pga. flera stängda butiker under de senaste 12 månaderna.

Omsättningen (exklusive moms) i september

 

  9/2013
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr.
%
Varuhusgruppen Finland 57,7 -11,3 -14,2
Varuhusgruppen utlandet 27,8 -6,1 -8,4
Varuhusgruppen totalt 85,5 -9,6 -12,4
Modekedjorna Finland 11,8 -10,0 -10,0
Modekedjorna utlandet 57,6 -6,6 -6,6
Modekedjorna totalt 69,4 -7,2 -7,2
Ofördelat -0,1    
Finland totalt 69,4 -11,2 -13,6
Utlandet totalt 85,4 -6,4 -7,2
Stockmann totalt 154,8 -8,6 -10,2


Omsättningen (exklusive moms) i januari–september
 

  1-9/2013
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr.
%
Varuhusgruppen Finland 565,7 -2,7 -4,8
Varuhusgruppen utlandet 274,7 -0,2 -3,5
Varuhusgruppen totalt 840,5 -1,9 -4,4
Modekedjorna Finland 110,6 -10,4 -10,4
Modekedjorna utlandet 478,8 2,0 2,0
Modekedjorna totalt 589,4 -0,6 -0,6
Ofördelat -0,6    
Finland totalt 675,7 -4,2 -5,9
Utlandet totalt 753,6 1,2 -0,1
Stockmann totalt 1 429,3 -1,4 -2,9


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland år 2012 och Zara-franchiseverksamheten i Finland under våren 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka