STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MAJ 2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.6.2005 kl. 9.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MAJ 2005

Stockmannkoncernens försäljning i maj uppgick till 142,7 miljoner euro, dvs. en ökning med 2,1 procent jämfört med maj året innan.

Seppälä som lyckats utmärkt under hela början av året uppnådde den bästa tillväxten med en försäljningsökning på 12 procent. Seppäläs försäljning ökade i Finland med 8 procent och i utlandet med 44 procent. Den starka försäljningsökningen i utlandet beror på en utvidgning av butiksnätet i Baltikum och Ryssland samt på en stark jämförbar försäljningsökning inom de utländska marknadsområdena.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 8 procent. Försäljningen ökade i Finland med 3 procent och i utlandet med 31 procent. Den starka försäljningsökningen i utlandet beror på en utvidgning av butiksnätet i Ryssland, på öppnandet av ett nytt varuhus i Moskva i december och på en stark jämförbar försäljningsökning inom samtliga utländska marknadsområden.

Stockmann Autos försäljning var 6 procent mindre än i fjol. Minskningen beror i sin helhet på att försäljningen från Volkswagen-Audi bilhuset i Hertonäs som övergick till Kesko 1.7.2004 uteblev. Den jämförbara försäljningen utan bilhuset i Hertonäs var 20 procent.

Hobby Halls försäljning minskade med 10 procent jämfört med året innan. Försäljningen i Finland minskade med 6 procent och i utlandet med 34 procent. Bidragande orsaker till försäljningsminskningen var förändringar i kampanjförläggningen både i Finland och utlandet samt att Hobby Hall drog sig tillbaka från marknaden i Litauen i början av året.

Försäljningen i maj samt försäljningen från början av året

maj januari-maj januari- december

20052004Ind.20052004Ind.2004
MeMe 05/04MeMe05/04Me
Varuhusgruppen56,054,6103296,7282,5105746,1
hemlandet Varuhusgruppen 18,3 14,0 131 96,1 64,7 148 192,7 utlandet Varuhusgruppen 74,3 68,6 108 392,7 347,3 113 938,8 totalt
Stockmann Auto*38,941,394176,3200,088437,1
Hobby Hall14,014,89474,074,999180,4
hemlandet
Hobby Hall utlandet2,03,06616,416,310034,0
Hobby Hall totalt16,017,99090,491,399214,4
Seppälä hemlandet11,710,810848,645,9106128,3
Seppälä utlandet1,71,21447,44,915215,4
Seppälä totalt13,412,011256,150,8110143,7
Fastigheter +0,10,10,40,40,9
övrigt
Hemlandet totalt120,7121,699596,0603,7991 492,8
Utlandet totalt22,018,2121119,986,0139242,1
Stockmann totalt*142,7139,9102716,0689,71041 735,0
* Om man från Stockmann Autos jämförelsesiffror för försäljningen eliminerar det till Kesko 1.7.2004 överlåtna Hertonäsbilhusets försäljning, är Stockmann Autos försäljningsökning i januari-maj 11 procent och koncernens försäljningsökning 10 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka