Lindex erhåller en skattegottgörelse på ca 25,5 miljoner euro

Helsingfors, Finland, 2013-09-18 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 18.9.2013 kl. 8.30 EET

Stockmann Oyj Abp:s dotterbolag AB Lindex erhåller en gottgörelse på ca 25,5 miljoner euro från Sveriges skattemyndigheter, innehållande skatter på uppskattningsvis 22 miljoner euro och räntor på uppskattningsvis 3,5 miljoner euro. Skatteåterbäringen baserar sig på Sveriges och Tysklands skattemyndigheters tidigare beslut att avlägsna Lindexkoncernens dubbelbeskattning från skatteåren 1999–2005. Det nu fattade beslutet är slutgiltigt. Den exakta gottgörelsesumman och räntor kommer att preciseras i en beräkning som görs av Sveriges skattemyndigheter innan utbetalningsdagen.

Gottgörelsen bokförs i resultaträkningen och den ökar Stockmannkoncernens vinst för det tredje kvartalet år 2013.

Dubbelbeskattningen var en följd av Lindex GmbH:s beskattning enligt prövning, vilket ökade bolagets beskattningsbara inkomster med sammanlagt 94 miljoner euro. AB Lindex var år 2008 tvungen att erlägga skatt och räntor på ca 26 miljoner euro för denna inkomst.


Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka