Stockmannkoncernens omsättning i augusti 2013

Helsingfors, Finland, 2013-09-12 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.9.2013 kl. 14.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i augusti 2013 uppgick till 152,4 miljoner euro. Omsättningen, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna i Ryssland och Finland, minskade med 5,2 procent jämfört med året innan. Omsättningsminskningen berodde huvudsakligen på den svaga marknadssituationen i Finland samt Rysslands, Sveriges och Norges försvagade valutor i jämförelse med euron.

Varuhusgruppens omsättning, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna, minskade med 8,4 procent. Omsättningen minskade med 6,7 procent i Finland. Omsättningen i euro i utlandet minskade med 12,4 procent. De ryska varuhusens omsättning i rubel minskade något.

Modekedjornas omsättning minskade med 1,1 procent. Omsättningen i Finland minskade med 10,2 procent medan omsättningen i utlandet ökade med 1,3 procent. Lindex omsättning i euro ökade med 2,6 procent. Omsättningen i lokala valutor ökade med 7,2 procent och tillväxt genererades i samtliga länder utom i Finland. Seppäläs omsättning minskade med 17,9 procent delvis pga. flera stängda butiker under de senaste 12 månaderna.

Omsättningen (exklusive moms) i augusti

  8/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Varuhusgruppen Finland 57,8 -10,2 -6,7
Varuhusgruppen utlandet 23,5 -15,0 -12,4
Varuhusgruppen totalt 81,3 -11,7 -8,4
Modekedjorna Finland 13,3 -10,2 -10,2
Modekedjorna utlandet 57,9 1,3 1,3
Modekedjorna totalt 71,2 -1,1 -1,1
Ofördelat -0,1    
Finland totalt 71,1 -10,4 -7,5
Utlandet totalt 81,4 -4,0 -3,1
Stockmann totalt 152,4 -7,1 -5,2


Omsättningen (exklusive moms) i januari–augusti

  1-8/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Varuhusgruppen Finland 508,1 -3,6 -1,6
Varuhusgruppen utlandet 247,0 -2,9 0,5
Varuhusgruppen totalt 755,0 -3,4 -0,9
Modekedjorna Finland 98,8 -10,4 -10,4
Modekedjorna utlandet 421,2 3,3 3,3
Modekedjorna totalt 520,0 0,4 0,4
Ofördelat -0,6    
Finland totalt 606,3 -5,0 -3,3
Utlandet totalt 668,2 0,9 2,2
Stockmann totalt 1 274,5 -2,0 -0,5


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland år 2012 och Zara-franchiseverksamheten i Finland under våren 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka