Stockmannkoncernens omsättning i juli 2013

Helsingfors, Finland, 2013-08-09 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 9.8.2013 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernens preliminära omsättning i juli 2013 uppgick till 146,0 miljoner euro. Omsättningen, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna i Ryssland och Finland, var på samma nivå som året innan.

Varuhusgruppens omsättning, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna, minskade med 3,1 procent. Omsättningen minskade med 1,6 procent i Finland, där Stockmanns och Hobby Halls nätbutiker ändå uppvisade en stark tillväxt. Omsättningen i euro i utlandet minskade med 5,8 procent pga. den försvagade ryska rubeln. De ryska varuhusens omsättning i rubel var på samma nivå som fjolåret.

Modekedjornas omsättning ökade med 3,7 procent. Omsättningen i Finland minskade med 3,9 procent medan omsättningen i utlandet ökade med 5,9 procent. Lindex omsättning i euro ökade med 7,5 procent, med en stark tillväxt i alla länder. Omsättningen i lokala valutor ökade med 11,6 procent. Seppäläs omsättning minskade med 11,8 procent, delvis pga. flera stängda butiker under de senaste 12 månaderna.

Omsättningen (exklusive moms) i juli

  7/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Varuhusgruppen Finland 50,9 -4,9 -1,6
Varuhusgruppen utlandet 27,2 -8,7 -5,8
Varuhusgruppen totalt 78,1 -6,3 -3,1
Modekedjorna Finland 14,5 -3,9 -3,9
Modekedjorna utlandet 53,4 5,9 5,9
Modekedjorna totalt 67,9 3,7 3,7
Övrig verksamhet -0,1    
Finland totalt 65,4 -4,9 -2,3
Utlandet totalt 80,6 0,5 1,7
Stockmann totalt 146,0 -2,0 -0,1


Omsättningen (exklusive moms) i januari–juli

  1-7/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Varuhusgruppen Finland 450,0 -2,8 -0,9
Varuhusgruppen utlandet 223,3 -1,5 2,0
Varuhusgruppen totalt 673,3 -2,4 0,1
Modekedjorna Finland 85,5 -10,4 -10,4
Modekedjorna utlandet 362,4 3,3 3,3
Modekedjorna totalt 448,0 0,4 0,4
Övrig verksamhet -0,5    
Finland totalt 535,1 -4,2 -2,7
Utlandet totalt 585,7 1,4 2,8
Stockmann totalt 1 120,8 -1,4 0,1


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland år 2012 och Zara-franchiseverksamheten i Finland under våren 2013.
Meddelandet baserar sig på preliminära omsättningssiffror för juli 2013.
 

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka