Publicering av Stockmanns delårsrapport för januari-juni 2013

Helsingfors, Finland, 2013-08-01 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 1.8.2013 kl. 9.00 EET

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2013 fredagen den 9 augusti 2013 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas den 9 augusti 2013 kl. 9.15 i F8 Tema-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar delårsrapporten och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters resultatutveckling.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver den 9 augusti 2013 kl. 11.15 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar delårsrapporten. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. den 9 augusti 2013 kl. 9.15 är tillgänglig på adressen
www.stockmanngroup.com.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast den 8 augusti 2013 per e-post
info@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX

Centrala massmedia

Tillbaka