Stockmannkoncernens omsättning i juni 2013

Helsingfors, Finland, 2013-07-11 11:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.7.2013 kl. 12.45 EET


Stockmannkoncernens omsättning i juni 2013 uppgick till 163,8 miljoner euro. Omsättningen, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna i Ryssland och Finland, ökade med 1,3 procent.

Varuhusgruppens omsättning, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna, minskade med 1,0 procent. Omsättningen minskade med 3,3 procent i Finland. Omsättningen under varumärket Stockmann var nästan i nivå året innan, men Hobby Halls omsättning minskade klart. Omsättningen i euro i utlandet ökade med 4,4 procent trots den försvagade ryska rubel. Utvecklingen var speciellt stark i varuhusen i Baltikum och de nyaste varuhusen i Ryssland.

Modekedjornas omsättning ökade med 4,2 procent. Omsättningen i Finland minskade med 10,7 procent medan omsättningen i utlandet ökade med 8,4 procent. Lindex omsättning i euro ökade med 8,6 procent. Omsättningen i lokala valutor ökade med 9,0 procent, med ökning i alla länder utom i Finland. Försäljningen i Sverige ökade kraftigt efter flera månader av långsam utveckling. Seppäläs omsättning minskade med 15,5 procent. Omsättningen försvagades något av nedläggningen av 15 butiker under de senaste 12 månaderna.Omsättningen (exklusive moms) i juni
 

 

  6/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Varuhusgruppen Finland 59,0 -6,4 -3,3
Varuhusgruppen utlandet 28,1 0,5 4,4
Varuhusgruppen totalt 87,1 -4,3 -1,0
Modekedjorna Finland 14,5 -10,7 -10,7
Modekedjorna utlandet 62,3 8,4 8,4
Modekedjorna totalt 76,8 4,2 4,2
Övrig verksamhet -0,1    
Finland totalt 73,4 -7,4 -5,1
Utlandet totalt 90,4 5,8 7,1
Stockmann totalt 163,8 -0,6 1,3
       


Omsättningen (exklusive moms) i januari–juni
 

 

  1-6/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Varuhusgruppen Finland 399,1 -2,5 -0,8
Varuhusgruppen utlandet 196,1 -0,4 3,2
Varuhusgruppen totalt 595,2 -1,8 0,5
Modekedjorna Finland 71,0 -11,6 -11,6
Modekedjorna utlandet 309,0 2,9 2,9
Modekedjorna totalt 380,0 -0,2 -0,2
Övrig verksamhet -0,4    
Finland totalt 469,7 -4,1 -2,8
Utlandet totalt 505,1 1,6 3,0
Stockmann totalt      
  974,8 -1,3 0,2


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland år 2012 och Zara-franchiseverksamheten i Finland under våren 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka