STOCKMANN BYGGER ETT VARUHUS OCH KÖPCENTRUM I S:T PETERSBURG

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 24.5.2005 kl. 13.30

STOCKMANN BYGGER ETT VARUHUS OCH KÖPCENTRUM I S:T PETERSBURG

Stockmann har avtalat om fastighetsköp i syfte att bygga ett varuhus och köpcentrum i centrum av S:t Petersburg. Vid sidan av ett fullskaligt Stockmannvaruhus kommer byggnaden också att inrymma övrig detaljhandel samt en modern parkeringsanläggning. Stockmann eftersträvar att varuhuset och köpcentret skall stå färdiga år 2008.

Stockmann har avtalat om fastighetsköp i syfte att bygga ett varuhus och köpcentrum på Nevskij Prospekt i centrum av S:t Petersburg. Tomten som är ca 10 000 kvadratmeter stor har ett ypperligt affärsläge granne till metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskvajärnvägsstationen. Stockmann hade redan tidigare ett föravtal om samma objekt som löpte ut sommaren 2003.

På den förvärvade tomten skall uppföras en byggnad vars bruttoyta är minst 45 000 kvadratmeter och som vid sidan av ett fullskaligt Stockmannvaruhus skall inrymma också övrig detaljhandel samt en modern parkeringsanläggning. Vid sidan av varuhusen driver Stockmann också Zara-, Bestseller- och Seppäläbutikskedjorna i Ryssland.

Stockmann har haft verksamhet i S:t Petersburg sedan 1993 och har redan länge letat efter en lämplig affärsplats för ett varuhus. Enligt uppskattning kommer detaljhandeln i S:t Petersburg att uppvisa en stark utveckling i och med ökande köpkraft.

Investeringen i varuhuset och köpcentret kommer att uppgå till omkring 80-110 miljoner euro beroende på byggnadsytan. Stockmann kommer att genomföra och finansiera byggprojektet antingen självständigt eller i samarbete med lämpliga investerare. Stockmann eftersträvar att varuhuset och köpcentret skall slå upp sina dörrar för allmänheten under år 2008.

Tilläggsinformation: Stockmanns vice verkställande direktör Jukka Hienonen, tfn (09) 121 5230.

Helsingfors den 24 maj 2005

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka