TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 20.5.2005 kl. 10.30

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000

Med Stockmanns optionsrätter från år 2000 har tecknats 48 000 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktiekapitalet höjdes med 96 000 euro på grund av teckningarna. Aktiekapitalet är efter förhöjningen 106 945 920 euro och B-aktiernas totala antal är 28 908 717 st. Aktierna är införda i handelsregistret 20.5.2005. De blir föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 23.5.2005.

Med stöd av de på Helsingfors Börs noterade A-, B- och C-optionerna från år 2000, kan tecknas sammanlagt 2 500 000 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktier som tecknas med stöd av A-optioner har nu teckningspriset 13,95 euro per aktie, aktier som tecknades med stöd av B-optioner har teckningspriset 14,95 euro per aktie och aktier som tecknades med stöd av C-optioner har teckningspriset 15,95 euro per aktie. De årligen utbetalade dividenderna avdras från teckningspriset. Teckningstiden för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter från år 2000 upphör 1.4.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka