Stockmannkoncernens omsättning i maj 2013

Helsingfors, Finland, 2013-06-13 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.6.2013 kl. 11.30 EET

Stockmannkoncernens omsättning i maj 2013 uppgick till 167,8 miljoner euro. Omsättningen, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna i Ryssland och Finland, ökade med 3,9 procent.

Varuhusgruppens omsättning, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna, ökade med 4,7 procent. Omsättningen ökade med 3,3 procent i Finland trots många byggarbeten som påverkar varuhusen i Östra centrum, Tammerfors och Hagalund. Utlandsverksamhetens omsättning i euro ökade med 8,0 procent tack vare en god utveckling i Baltikum och speciellt i Ryssland.

Modekedjornas omsättning ökade med 3,2 procent. Omsättningen i Finland minskade med 3,6 procent medan omsättningen i utlandet ökade med 5,0 procent. Lindex omsättning i euro ökade med 6,1 procent delvis på grund av den förstärkta svenska kronan. Omsättningen i lokala valutor ökade med 4,6 procent. Vårkollektionerna har mottagits väl vilket föranledde en omsättningsökning i samtliga länder. Seppäläs omsättning minskade med 10,3 procent. Omsättningen fortsatte minska i alla länder.

Omsättningen (exklusive moms) i maj
 

  5/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Varuhusgruppen Finland 63,7 0,1 3,3
Varuhusgruppen utlandet 26,3 3,2 8,0
Varuhusgruppen totalt 90,0 1,0 4,7
Modekedjorna Finland 15,6 -3,6 -3,6
Modekedjorna utlandet 62,3 5,0 5,0
Modekedjorna totalt 77,9 3,2 3,2
Övrig verksamhet -0,1    
Finland totalt 79,2 -0,8 1,7
Utlandet totalt 88,6 4,4 5,9
Stockmann totalt 167,8 1,9 3,9


Omsättningen (exklusive moms) i januari–maj
 

  1-5/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Varuhusgruppen Finland 340,1 -1,8 -0,4
Varuhusgruppen utlandet 168,0 -0,6 3,0
Varuhusgruppen totalt 508,1 -1,4 0,7
Modekedjorna Finland 56,5 -11,8 -11,8
Modekedjorna utlandet 246,7 1,6 1,6
Modekedjorna totalt 303,3 -1,2 -1,2
Övrig verksamhet -0,4    
Finland totalt 396,3 -3,5 -2,3
Utlandet totalt 414,8 0,7 2,2
Stockmann totalt 811,0 -1,4 -0,1


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland år 2012 och Zara-franchiseverksamheten i Finland under våren 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka