Stockmannkoncernens omsättning i april 2013

Helsingfors, Finland, 2013-05-15 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 15.5.2013 kl. 9.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i april 2013

Stockmannkoncernens omsättning i april 2013 uppgick till 212,0 miljoner euro. Omsättningen, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna i Ryssland och Finland, ökade med 3,6 procent. April hade pga. påskens infallande i många länder två försäljningsdagar fler än år 2012. Koncernens sammanlagda omsättning exklusive de avslutade franchiseverksamheterna i mars och april minskade med 1,1 procent.

Varuhusgruppens omsättning, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna, ökade med 3,8 procent. Omsättningen ökade med 2,4 procent i Finland och med 6,2 procent i utlandet. I Ryssland var tillväxten stark särskilt i lokalvaluta. Den lyckade Galna Dagar-kampanjen, vars omsättning ökade med 10 procent, gav fart åt försäljningen i april.

Modekedjornas omsättning ökade med 3,5 procent. Omsättningen i Finland minskade med 12,8 procent medan omsättningen i utlandet ökade med 7,6 procent. Lindex omsättning i euro ökade med 8,9 procent dels tack vare den starkare svenska kronan. Inledandet av vårens huvudkampanj ökade månadens omsättning. Omsättningen i lokala valutor ökade med 5,6 procent med tillväxt i samtliga länder utom Finland. Seppäläs omsättning minskade med 20,7 procent. Omsättningen minskade i alla länder.

Omsättningen (exklusive moms) i april

 

  4/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Varuhusgruppen Finland 94,9 0,7 2,4
Varuhusgruppen utlandet 53,1 3,3 6,2
Varuhusgruppen totalt 148,0 1,6 3,8
Modekedjorna Finland 10,8 -12,8 -12,8
Modekedjorna utlandet 53,3 7,6 7,6
Modekedjorna totalt 64,1 3,5 3,5
Övrig verksamhet -0,1    
Finland totalt 105,7 -1,0 0,5
Utlandet totalt 106,3 5,4 6,9
Stockmann totalt 212,0 2,1 3,6


Omsättningen (exklusive moms) i januari–april
 

  1-4/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Varuhusgruppen Finland 276,4 -2,2 -1,2
Varuhusgruppen utlandet 141,7 -1,3 2,2
Varuhusgruppen totalt 418,1 -1,9 -0,1
Modekedjorna Finland 40,9 -14,6 -14,6
Modekedjorna utlandet 184,5 0,5 0,5
Modekedjorna totalt 225,4 -2,6 -2,6
Övrig verksamhet -0,3    
Finland totalt 317,0 -4,2 -3,3
Utlandet totalt 326,2 -0,3 1,2
Stockmann totalt 643,2 -2,2 -1,1


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland år 2012 och Zara-franchiseverksamheten i Finland under våren 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka