STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING ÖKADE KRAFTIGT I APRIL 2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 10.5.2005 kl. 15.45

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING ÖKADE KRAFTIGT I APRIL 2005

Stockmannkoncernens försäljning i april uppgick till 172,6 miljoner euro och var 17 procent större än året innan. I Finland hade april två försäljningsdagar fler än år 2004. Dessutom inföll varuhusgruppens Galna Dagar-kampanj i Finland i sin helhet i april, medan fjolårets första kampanjdag inföll i mars.

Den bästa försäljningsökningen uppnåddes av varuhusgruppen, vars försäljning ökade med 33 procent. Försäljningen i Finland ökade med 27 procent och försäljningen i utlandet med 58 procent. Den utomordentligt lyckade Galna Dagar-kampanjen både i Finland och i Baltikum, de nya varuhusen och butikerna i Ryssland, samt en god jämförbar tillväxt inom alla verksamhetsområden bidrar till den kraftiga försäljningsökningen.

Seppäläs försäljning ökade med 25 procent. Försäljningen i Finland ökade med 20 procent och försäljning i utlandet med 65 procent. Den goda försäljningsökningen i Finland är förutom tidigare nämnda försäljningsdagarnas antal jämförbar. Det utökade butiksnätet i Baltikum och Ryssland inverkar för sin del på den starka försäljningstillväxten i utlandet.

Stockmann Autos försäljning var på samma nivå som året innan, trots att det i jämförelsesiffrorna ingår försäljningen från VW-Audi-bilhuset i Hertonäs som övergick till Kesko 1.7.2004. Den jämförbara försäljningsökningen utan bilhuset i Hertonäs var 22 procent.

Hobby Halls försäljning var pga. ändringar i katalogtidtabeller 17 procent mindre än året innan. Försäljningen i Finland sjönk med 20 procent och var i utlandet på samma nivå som året innan, trots att postorderförsäljningen i Litauen avslutades i början av året. Försäljningen ökade kraftigt speciellt i Lettland.

Försäljningen i april samt försäljningen från början av året

april januari-april januari- december

20052004Ind.20052004Ind.2004
MeMe 05/04MeMe05/04Me
Varuhusgruppen80,963,8127240,6228,0106746,1
hemlandet Varuhusgruppen 24,2 15,3 158 77,8 50,7 153 192,7 utlandet Varuhusgruppen 105,0 79,1 133 318,4 278,7 114 938,8 totalt
Stockmann Auto*41,040,8100137,4158,787437,1
Hobby Hall11,214,18060,060,1100180,4
hemlandet
Hobby Hall utlandet2,72,710014,413,310834,0
Hobby Hall totalt13,916,88374,473,4101214,4
Seppälä hemlandet10,99,112036,935,1105128,3
Seppälä utlandet1,71,01655,73,715515,4
Seppälä totalt12,610,112542,738,8110143,7
Fastigheter +0,10,10,30,30,9
övrigt
Hemlandet totalt144,1128,0113475,3482,1991 492,8
Utlandet totalt28,519,015097,967,8145242,1
Stockmann totalt*172,6146,9117573,2549,91041 735,0
* Om man från Stockmann Autos jämförelsesiffror för försäljningen eliminerar det till Kesko 1.7.2004 överlåtna Hertonäsbilhusets försäljning, är Stockmann Autos försäljningsökning i januari-april 9 procent och koncernens försäljningsökning 11 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka