Publicering av Stockmanns delårsrapport för januari-mars 2013

Helsingfors, Finland, 2013-04-18 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 18.4.2013 kl. 10.00 EET

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2013 fredagen den 26 april 2013 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas den 26 april 2013 kl. 9.15 i F8 Tema-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar delårsrapporten och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters resultatutveckling.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver den 26 april 2013 kl. 11.15 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar delårsrapporten. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. den 26 april 2013 kl. 9.15 är tillgänglig på adressen
www.stockmanngroup.com.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast den 25 april 2013 per e-post
info@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX

Centrala massmedia

Tillbaka