Stockmanns utsikter för år 2013 har försvagats – ett kostnadsinbesparingsprogram inleds i syfte att förbättra lönsamheten

Helsingfors, Finland, 2013-04-16 07:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 16.4.2013 kl. 8.15 EET

Stockmannkoncernens omsättning under det första kvartalet år 2013 var mindre än förväntat, i synnerhet i Finland, var den allmänna markandsutvecklingen för detaljhandeln har varit exceptionellt svag. Stockmanns rörelseresultat för första kvartalet är karakteristiskt negativt pga. normal säsongfluktuation. I år kommer rörelseresultatet för perioden januari-mars att vara betydligt svagare än under första kvartalet år 2012 och uppgå till ca -34,5 miljoner euro (1-3/2012: -16,2 miljoner euro, 1-3/2011: -29,9 miljoner euro).

Varuhusgruppens Galna Dagar-kampanj i april uppnådde ett nytt försäljningsrekord. Kampanjens omsättning ökade med 10 procent med tillväxt på samtliga marknadsområden: omsättningen i Finland ökade med 7 procent (inklusive näthandeln), i Baltikum med 8 procent och i Ryssland med 16 procent. Trots det utomordentliga kampanjresultatet uppskattar Stockmann att detaljhandelsmarknaden i de nordiska länderna kommer att vara fortsatt svag under resten av år 2013. Konsumenternas köpkraft ökar inte, och den allmänna kostnadsnivån uppskattas öka.

På grund av dessa faktorer inleder Stockmann ett inbesparingsprogram som kommer att sänka kostnaderna fr.o.m. sommaren 2013. Trots de målsatta kostnadsinbesparingarna ändrar Stockmann sin resultatprognos för hela året 2013.

Reviserad resultatprognos för år 2013

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning ökar år 2013, exklusive de avslutade franchisingverksamheterna. Rörelsevinsten uppskattas inte överstiga nivån för år 2012.

Den tidigare resultatprognosen för år 2013 (bokslutskommunikén den 13 februari 2013):
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning ökar år 2013, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. Rörelsevinsten förväntas bli högre än år 2012.

Målet en effektivare kostnadsstruktur

Stockmanns inbesparingsprogram siktar på att uppnå kostnadsinbesparingar fr.o.m. sommaren 2013 samt att förbättra kostnadsstrukturen på lång sikt. Som en omedelbar åtgärd inleds samarbetsförhandlingar med personalen om permitteringar. Förslaget är att permittera hela personalen inom varuhusgruppen i Finland och koncernadministrationen för 12 arbetsdagar. Förhandlingarna gäller ca 5 000 personer och målet är att uppnå en inbesparing på ca 7 miljoner euro innan sommaren 2014. Varuhusgruppen och modekedjorna har även påbörjat övriga åtgärder med mål att minska de fasta rörelsekostnaderna med över 10 miljoner euro under år 2013.

En planering av strukturella ändringar kommer att inledas i varuhusgruppen och koncernadministrationen med mål att på lång sikt förbättra effektiviteten inom samtliga stödfunktioner såväl som inom försäljningsorganisationerna. Dessa ändringar kommer att generera kostnadsinbesparingar från år 2014 framöver. Inverkan av de strukturella ändringarna för personalen och inbesparingsmål preciseras stegvis, med början från hösten 2013. Modekedjorna-enheten kommer att fortsätta leta efter synergier och öka kostnadseffektiviteten i enlighet med den tidigare offentliggjorda planen.

Stockmanns delårsrapport för januari-mars 2013 publiceras fredagen den 26 april 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka