Stockmannkoncernens omsättning i mars 2013

Helsingfors, Finland, 2013-04-12 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.4.2013 kl. 15.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i mars 2013 uppgick till 148,1 miljoner euro. Omsättningen, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna i Ryssland och Finland, minskade med 7,1 procent. Detaljhandelsmarknaden var fortsättningsvis mycket svag speciellt i Finland. Mars hade i många länder två försäljningsdagar färre än år 2012 pga. att påsken inföll tidigt i år. Även vädret på huvudmarknaderna, inkluderande Ryssland, har varit exceptionellt kallt och skjutit fram försäljningen av vårens produkter.

Varuhusgruppens omsättning, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna, minskade med 3,6 procent. Omsättningen i Finland minskade med 5,3 procent medan omsättningen i utlandet ökade med 0,2 procent. Omsättningstillväxten i varuhuset i S:t Petersburg var fortsatt stark under månaden.

Modekedjornas omsättning minskade med 11,8 procent. Omsättningen i Finland minskade med 26,1 procent och omsättningen i utlandet minskade med 8,3 procent. Lindex omsättning i euro minskade med 8,0 procent. Omsättningen i lokala valutor minskade med 9,6 procent. Omsättningstillväxten i Ryssland och på marknaden i Östeuropa kompenserade inte minskningen i de nordiska länderna. År 2012 ökade Lindex framgångsrika vårkampanj klart omsättningen i mars, medan kampanjen i år infaller i april. Seppäläs omsättning minskade med 30,5 procent, vilket delvis påverkades av de 12 butiker som stängts under de senaste 12 månaderna. Omsättningsutvecklingen var fortsatt svag i alla länder.


Omsättningen (exklusive moms) i mars
 

  3/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
  Me % %
Varuhusgruppen Finland 60,3 -7,8 -5,3
Varuhusgruppen utlandet 29,0 -3,3 0,2
Varuhusgruppen totalt 89,3 -6,4 -3,6
Modekedjorna Finland 9,8 -26,1 -26,1
Modekedjorna utlandet 49,0 -8,3 -8,3
Modekedjorna totalt 58,8 -11,8 -11,8
Övrig verksamhet -0,1    
Finland totalt 70,1 -11,1 -9,0
Utlandet totalt 78,0 -6,5 -5,3
Stockmann totalt 148,1 -8,7 -7,1


Omsättningen (exklusive moms) i januari–mars
 

  1-3/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
  Me % %
Varuhusgruppen Finland 181,5 -3,7 -3,0
Varuhusgruppen utlandet 88,7 -3,8 -0,1
Varuhusgruppen totalt 270,1 -3,7 -2,1
Modekedjorna Finland 30,1 -15,3 -15,3
Modekedjorna utlandet 131,2 -2,1 -2,1
Modekedjorna totalt 161,3 -4,9 -4,9
Övrig verksamhet -0,2    
Finland totalt 211,4 -5,7 -5,1
Utlandet totalt 219,9 -2,8 -1,3
Stockmann totalt 431,2 -4,2 -3,2


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland år 2012 och Zara-franchiseverksamheten i Finland under våren 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka