Stockmann ansöker om listning av ytterligare optionsrätter år 2010A på Helsingfors Börs

Helsingfors, Finland, 2013-03-27 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Corporate Action 27.3.2013 kl. 15.15 EET

Stockmann Oyj Abp ansöker om att få ytterligare Optioner till nyckelpersoner 2010A-optionsrätter till föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors Börs fr.o.m. 5.4.2013. Listningen gäller 84 000 stycken 2010A-optionsrätter. Varje optionsrätt berättigar dess innehavare att teckna en Stockmann Oyj Abp:s B-aktie. Aktiernas teckningstid inleddes den 1.3.2013 och avslutas den 31.3.2015.

Aktiens teckningspris är den på grundval av omsättning vägda medelkursen för bolagets B-aktie på Helsingfors Börs under tidsperioden1–28.2.2010 ökat med 20 procent. Teckningspriset sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestäms efter början av bestämningsperioden för teckningspriset fram till aktieteckningen. Teckningspriset är för tillfället 23,77 euro per aktie.

Optionsprogrammets villkor finns till påseende på bolagets webbplats på adressen

http://www.stockmanngroup.fi/sv/optionsprogram-till-nyckelpersoner-2010.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 09 121 3850.


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka