Korrigering: Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2013-03-21 18:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 21.3.2013 kl. 19.30 EET

Kommunikén från Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2013 saknade en invald styrelsemedlems namn. Sammansättningen av styrelsen skall lyda korrigerat på följande sätt:

Styrelsens sammansättning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget från styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att åtta medlemmar inväljs i styrelsen. I enlighet med utskottets förslag återvaldes som styrelsemedlemmar rektor och professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, verkställande direktör Per Sjödell, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg, minister Christoffer Taxell, filosofie magister Carola Teir-Lehtinen och verkställande direktör Dag Wallgren. Då styrelsemedlemmen Kaj-Gustaf Bergh meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelsemedlem, valdes som ny medlem Stiftelsen för Åbo Akademis skattmästare Kjell Sundström, som tidigare innehaft många internationella direktörsuppdrag inom finansbranschen. Styrelsemedlemmarnas mandat fortsätter till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.


Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka