Stockmannkoncernens omsättning i februari 2013

Helsingfors, Finland, 2013-03-13 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.3.2013 kl. 15.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i februari 2013 uppgick till 131,2 miljoner euro. Omsättningen, exklusive den avslutade franchiseverksamheten i Ryssland, minskade med 3,8 procent. Februari hade en försäljningsdag färre än år 2012 pga. fjolårets skottdag. Detta påverkade omsättningen negativt med uppskattningsvis 4 procentenheter. Den allmänna detaljhandelsmarknaden var svag under hela månaden särskilt i Finland.

Varuhusgruppens omsättning, exklusive den avslutade franchiseverksamheten i Ryssland, minskade med 4,8 procent. Omsättningen i Finland minskade med 6,3 procent och omsättningen i utlandet minskade med 1,0 procent. I de ryska varuhusen var omsättningen på samma nivå som året innan.

Modekedjornas omsättning minskade med 1,8 procent. Omsättningen i Finland minskade med 11,7 procent och omsättningen i utlandet ökade med 0,8 procent. Lindex omsättning i euro ökade med 1,8 procent. Omsättningen i lokala valutor minskade med 3,2 procent. Omsättningen i Ryssland såväl som på marknaderna i Baltikum och Östeuropa ökade, men minskade i de nordiska länderna. Seppäläs omsättning minskade med 18,2 procent. Utvecklingen var svagare än året innan i alla länder.


Omsättningen (exklusive moms) i februari

  2/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
  Me % %
Varuhusgruppen Finland 57,9 -6,3 -6,3
Varuhusgruppen utlandet 25,5 -3,9 -1,0
Varuhusgruppen totalt 83,4 -5,6 -4,8
Modekedjorna Finland 8,9 -11,7 -11,7
Modekedjorna utlandet 38,9 0,8 0,8
Modekedjorna totalt 47,8 -1,8 -1,8
Övrig verksamhet -0,1    
Finland totalt 66,8 -7,2 -7,2
Utlandet totalt 64,3 -1,1 0,1
Stockmann totalt 131,2 -4,3 -3,8


Omsättningen (exklusive moms) i januari–februari

  1-2/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
  Me % %
Varuhusgruppen Finland 121,1 -1,5 -1,5
Varuhusgruppen utlandet 59,7 -4,0 -0,3
Varuhusgruppen totalt 180,8 -2,3 -1,1
Modekedjorna Finland 20,3 -8,8 -8,8
Modekedjorna utlandet 82,2 1,9 1,9
Modekedjorna totalt 102,5 -0,4 -0,4
Övrig verksamhet -0,1    
Finland totalt 141,3 -2,8 -2,8
Utlandet totalt 141,9 -0,7 1,0
Stockmann totalt 283,2 -1,7 -0,9


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive den avslutade Bestseller franchiseverksamheten i Ryssland år 2012.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka