Omvandling av 31 798 Stockmanns A-aktier till B-aktier

Helsingfors, Finland, 2013-03-01 09:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Förändringar i aktiekapital och röster 1.3.2013 kl. 10.15 EET

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har vid sitt möte 12.2.2013 godkänt en aktieägares begäran om omvandling av 31 798 av Stockmanns A-aktier till B-aktier enligt den 3:e paragrafen i bolagsordningen. Efter omvandlingen uppgår antalet A-aktier till 30 595 765 och B-aktiernas antal till 41 452 918. Omvandlingarna påverkade inte det totala antalet aktier, vilket är 72 048 683. Röstmängden för bolagets aktier uppgår efter omvandlingen till 347 410 568. Aktieomvandlingarna infördes i handelsregistret 1.3.2013. De omvandlade aktierna blir föremål för offentlig handel på Nasdaq OMX Helsinki tillsammans med gamla aktier från och med 4.3.2013.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 09 121 3850.

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka