Stockmanns bokslut och årsberättelse 2012 har publicerats

Helsingfors, Finland, 2013-02-27 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Bokslut och verksamhetsberättelse 27.2.2013 kl. 16.15 EET

Stockmanns bokslut, årsberättelse och utredning om förvaltnings- och styrningssystemet för året 2012 har publicerats på bolagets webbplats
www.stockmanngroup.com. Publikationerna finns tillgängliga som pdf-dokument på finska, svenska och engelska.

En tryckt version av årsberättelsen skickas till dem som finns på Stockmanns distributionslista. Årsberättelsen kan även beställas på bolagets webbplats.


Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmediaFinancial statements 2012 SWE.pdf
Stockmann Annual Report SWE.pdf
Stockmann Corporate Governance SWE.pdf


Tillbaka