Stockmannkoncernens omsättning i januari 2013

Helsingfors, Finland, 2013-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.2.2013 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i januari 2013 uppgick till 152,0 miljoner euro. Omsättningstillväxten, exklusive den avsutade franchiseverksamheten i Ryssland, var 1,7 procent. Stockmanns omsättning rapporteras exklusive mervärdesskatt, vilken i Finland höjdes med en procentenhet fr.o.m. den 1 januari 2013.

Varuhusgruppens omsättning, exklusive den avslutade franchiseverksamheten i Ryssland, ökade med 2,3 procent. Omsättningen i Finland ökade med 3,5 procent och omsättningen i utlandet var på samma nivå som året innan. Omsättningen ökade i varuhusverksamheten i Ryssland men minskade i Baltikum där säsongrealisationen inleddes redan i december. För ett år sedan inleddes rean först i januari.

Modekedjornas omsättning ökade med 0,9 procent. Omsättningen i Finland minskade med 6,3 procent och omsättningen i utlandet ökade med 2,9 procent. Lindex omsättning i euro ökade med 5,4 procent. Omsättningen i lokala valutor ökade med 1,0 procent. Omsättningen ökade på alla marknader förutom Norge. Seppäläs omsättning minskade med 16,3 procent pga. en klart lägre varunivå under säsongrealisationen jämfört med år 2012.


Omsättningen (exklusive moms) i januari

  1/2013
Me
Förändr.
%
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
  Me % %
Varuhusgruppen Finland 63,2 3,5 3,5
Varuhusgruppen utlandet 34,2 -4,2 0,3
Varuhusgruppen totalt 97,4 0,6 2,3
Modekedjorna Finland 11,3 -6,3 -6,3
Modekedjorna utlandet 43,3 2,9 2,9
Modekedjorna totalt 54,7 0,9 0,9
Övrig verksamhet -0,1    
Finland totalt 74,4 1,7 1,7
Utlandet totalt 77,6 -0,3 1,7
Stockmann totalt 152,0 0,6 1,7

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive den avslutade Bestseller franchiseverksamheten i Ryssland år 2012.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka