Stockmann avslutar Zara franchiseverksamheten i Finland

Helsingfors, Finland, 2013-01-30 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Nyhet för investerare 30.1.2013 kl. 8.00 EET

Stockmann Oyj Abp och INDITEX, S.A., ägaren av Zaras butikskoncept, har kommit överens om att avsluta franchisesamarbetet i Finland fr.o.m. den 1 mars 2013.

Stockmann driver för tillfället fyra Zara franchisebutiker i Finland. Butikerna kommer att överföras till Inditex via en försäljning av Stockmanns dotterbolag Z-Fashion Finland Oy som bedriver franchiseaffärsverksamheten. Alla de nuvarande Zarabutikerna och deras personal på ca 180 anställda fortsätter under Z-Fashion Finland som en del av Inditex-koncernen.

Företagsförsäljningen har ingen väsentlig effekt på Stockmannkoncernens omsättning eller resultat. Omsättningen för Z-Fashion Finland uppgick till 22 miljoner euro år 2012. Franchisesamarbetet inleddes år 2002 och den kumulativa rörelsevinsten för Stockmann är något positiv. Inköpspriset täcker Z-Fashion Finlands nettotillgångar i balansräkningen.

Avståendet från Zara franchiseverksamheten är i linje med Stockmanns stragegi och möjliggör varuhusgruppen att fokusera på sin egen kärnverksamhet. Under år 2012 avvecklade Stockmann även sin förslustbringande Bestseller-franchiseverksamhet i Ryssland.

Närmare information:
Maisa Romanainen, vice verkställande direktör, direktör för varuhusgruppen, tel. (09) 121 5230

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka