Stockmannkoncernens omsättning i december och för år 2012

Helsingfors, Finland, 2013-01-09 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 9.1.2013 kl. 9.00 EET

Stockmannkoncernens preliminära omsättning i december ökade med 1,9 procent och uppgick till 250,3 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 3,0 procent. Omsättningen i varuhusen och Stockmann-nätbutiken i Finland ökade med 2,8 procent. Enhetens totala omsättning i Finland ökade med 0,7 procent pga. Hobby Halls svaga försäljning. Omsättningen i utlandet ökade med 8,8 procent. I Ryssland ökade omsättningen i euro med 13,1 procent i varuhusen och totalt med 8,2 procent när man inkluderar Bestseller-franchisebutikerna som stängdes innan utgången av år 2012.

Modekedjornas omsättning var på samma nivå som året innan. Omsättningen minskade med 8,1 procent i Finland och ökade med 2,5 procent i utlandet. Lindex omsättning i euro ökade med 1,9 procent. Utvecklingen var svag på huvudmarknaderna, och som en följd av detta minskade omsättningen i lokala valutor med 3,4 procent. Utanför de nordiska länderna forstatte en stark tillväxt. Seppäläs omsättning minskade med 7,9 procent. Såsom under de senaste månaderna, minskade omsättningen i Finland och Ryssland men ökade i Baltikum.

Utlandets andel över hälften av hela årets omsättning

Stockmannkoncernens preliminära omsättning för hela året 2012 ökade med 5,6 procent och uppgick till 2 116,9 miljoner euro. Detta var det första året i Stockmanns historia som omsättningen i utlandet var högre än omsättningen i Finland. Utlandsverksamheten genererade 50,5 procent av den totala omsättningen under år 2012.

Varuhusgruppens omsättning år 2012 ökade med 5,3 procent med en tillväxt på 12,2 procent i utlandet och en tillväxt på 2,3 procent i Finland. Modekedjornas omsättning ökade med 6,0 procent; Lindex omsättning ökade med 7,5 procent och Seppäläs omsättning var på samma nivå som året innan. Lindex omsättning i lokala valutor ökade med 2,8 procent med tillväxt i alla länder förutom Norge.

Stockmann publicerar sin bokslutskommuniké den 13 februari 2013 kl. 8.00 EET. Bolagets fullständiga bokslut samt en elektronisk version av årsberättelsen för år 2012 publiceras vecka 9. De månatliga omsättningsmeddelandena år 2013 publiceras ungefär den nionde arbetsdagen följande månad.


Omsättningen (exklusive moms) i december

  12/2012 Föränd. 1-12/2012 Förändr.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 110,7 0,7 881,0 2,3
Varuhusgruppen utlandet 47,9 8,8 421,4 12,2
Varuhusgruppen totalt 158,6 3,0 1 302,4 5,3
Modekedjorna Finland 19,5 -8,1 167,3 1,8
Modekedjorna utlandet 72,2 2,5 646,7 7,2
Modekedjorna totalt 91,7 0,0 814,0 6,0
Övrig verksamhet 0,0   0,5  
Finland totalt 130,2 -0,8 1 048,8 2,2
Utlandet totalt 120,1 4,9 1 068,1 9,1
Stockmann totalt 250,3 1,9 2 116,9 5,6

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351
www.stockmanngroup.comSTOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

 


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka