Förändringar i Stockmannkoncernens ledning: personaldirektör Heini Pirttijärvi medlem av koncernens ledningsgrupp

Helsingfors, Finland, 2012-12-17 13:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Nyhet för investerare 17.12.2012 kl. 14.15 EET

Personaldirektör, ekon.mag. Heini Pirttijärvi (f. 1966) blir medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp fr.o.m. den 1 januari 2013. Pirttijärvi har verkat som personaldirektör för Stockmanns varuhusgrupp sedan år 2009 och svarar för närvarande både för koncernens och varuhusgruppens personalärenden. Pirttijärvi har varit i bolagets tjänst sedan år 1993 och arbetat bl.a. som direktör för varuhuset i Hagalund och som försäljningsdirektör för varuhuset i Helsingfors centrum.

Såsom tidigare meddelats uteblir Seppäläs verkställande direktör Nina Laine-Haaja från koncernens ledningsgrupp den 31 december 2012. Inom Stockmannkoncernen bildades under sommaren 2012 en Modekedjorna-affärsenhet, vars direktör är Lindex verkställande direktör Göran Bille. Laine-Haaja fortsätter som verkställande direktör för Seppälä och har sedan den 1 juli 2012 rapporterat till Göran Bille, som i fortsättningen svarar för modekedjorna i koncernens ledningsgrupp.

Pol.mag. Nora Malin (f. 1975) har utnämnts till Stockmannkoncernens kommunikationsdirektör fr.o.m. den 1 januari 2013. Hon började på Stockmann år 2010 som informationschef och har tidigare jobbat som informationschef hos Fiskars, Iittala och Basware.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka