Stockmannkoncernens omsättning i november 2012

Helsingfors, Finland, 2012-12-12 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.12.2012 kl. 15.15 EET

Stockmannkoncernens omsättning i november ökade med 3,0 procent och uppgick till 168,0 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 3,1 procent. Omsättningen ökade med 2,9 procent i Finland och med 3,6 procent i utlandet. I Ryssland ökade omsättningen i euro med 10,6 procent i varuhusen och totalt med 3,2 procent när man inkluderar Bestseller-franchisebutikerna, som kommer att stängas innan utgången av år 2012.

Modekedjornas omsättning ökade med 2,8 procent. Omsättningen minskade med 5,4 procent i Finland och ökade med 5,0 procent i utlandet. Lindex omsättning i euro ökade med 4,9 procent tack vare de starkare svenska och norska kronorna. Beräknat i lokala valutor minskade omsättningen med 2,0 procent, trots att tillväxten fortsatte i Ryssland och Östeuropa. Seppäläs omsättning minskade med 6,9 procent. Omsättningen fortsatte att växa i Estland, men minskade på de övriga marknaderna.


Omsättningen (exklusive moms) i november

  11/2012 Föränd. 1-11/2012 Förändr.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 74,7 2,9 770,3 2,5
Varuhusgruppen utlandet 31,1 3,6 373,5 12,7
Varuhusgruppen totalt 105,8 3,1 1 143,9 5,6
Modekedjorna Finland 12,2 -5,4 147,8 3,2
Modekedjorna utlandet 50,0 5,0 574,5 7,8
Modekedjorna totalt 62,3 2,8 722,3 6,8
Övrig verksamhet 0,0   0,5  
Finland totalt 86,9 1,6 918,6 2,6
Utlandet totalt 81,1 4,5 948,0 9,6
Stockmann totalt 168,0 3,0 1 866,6 6,1


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351


www.stockmanngroup.comSTOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

 

Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka