Stockmanns resultatinformation år 2013

Helsingfors, Finland, 2012-12-04 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Finansiell kalender 4.12.2012 kl. 10.00 EET

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2012 publiceras den 13 februari 2013. Bolagets bokslut och verksamhetsberättelse samt en elektronisk version av årsberättelsen för år 2012 publiceras vecka 9. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 11.

Stockmanns ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas den 21 mars 2013.

Delårsrapporterna för år 2013 publiceras enligt följande:
- delårsrapporten för januari–mars: den 26 april 2013
- delårsrapporten för januari–juni: den 9 augusti 2013
- delårsrapporten för januari–september: den 30 oktober 2013

Bokslutskommunikén och delårsrapporterna publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska. Stockmann följer en 14 dagars tyst period före publiceringen av delårsrapporterna och bokslutskommunikén.

Närmare information:
Nora Malin, informationschef, tel. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka