FÖRFLYTTNING AV GALNA DAGAR-KAMPANJEN TILL APRIL MINSKADE STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.4.2005 kl. 11.30

FÖRFLYTTNING AV GALNA DAGAR-KAMPANJEN TILL APRIL MINSKADE STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS

Stockmannkoncernens försäljning i mars uppgick till 132,6 miljoner euro, dvs. en minskning med 6 procent jämfört med 2004. Den största orsaken till minskningen är att Galna Dagarna helt och hållet inföll i april. Försäljningen under januari-mars låg på samma nivå som året innan och uppgick till 400,6 miljoner euro. Koncernens resultat för det första kvartalet kommer i enlighet med tidigare uppskattningar att vara mindre än i fjol.

Stockmannkoncernens försäljning i mars uppgick till 132,6 miljoner euro, dvs. en förutsedd minskning med 6 procent jämfört med mars året innan. Den största orsaken till minskningen är att varuhusgruppens Galna Dagar- kampanj i sin helhet inföll i april, då fjolårets första kampanjdag inföll i mars. Jämfört med fjolåret hade dessutom mars två försäljningsdagar mindre i Finland på grund av att påsken inföll i mars. Under det första kvartalet var antalet försäljningsdagar i Finland tre mindre jämfört med året innan. Koncernens försäljning under det första kvartalet låg på samma nivå som i fjol. Galna Dagar-kampanjen som ordnades i varuhusen i Finland i början av april lyckades bra, och försäljningen ökade med 18 procent jämfört med året innan.

Seppälä uppnådde den bästa tillväxten i mars med en försäljningsökning på 12 procent. Tillväxten i Finland uppgick till 6 procent och i utlandet till 61 procent. Den starka försäljningsökningen i utlandet beror dels på en utvidgning av butiksnätet i Ryssland och Baltikum, dels också på en stark jämförbar försäljningsökning. Seppäläs försäljning under det första kvartalet ökade med 5 procent.

Varuhusgruppens försäljning i mars minskade med 2 procent. Försäljningen minskade i Finland med 12 procent och ökade i utlandet med 46 procent. Den starka försäljningsökningen i utlandet beror dels på en utvidgning av varuhus- och butiksnätet i Ryssland, dels på en stark jämförbar försäljningsökning i Baltikum. Varuhusgruppens försäljning under det första kvartalet ökade med 7 procent.

Hobby Halls försäljning minskade i mars med 6 procent. Försäljningen i Finland minskade med 9 procent som en följd av färre försäljningsdagar i mars. Tack vare den positiva utvecklingen av marknaderna i Estland och Lettland ökade däremot försäljningen i utlandet med 13 procent trots avslutandet av verksamheten i Litauen. Hobby Hall uppvisade under januari- mars en försäljningsökning på 7 procent.

Stockmann Autos försäljning i mars minskade med 19 procent. Minskningen beror i sin helhet på övergången av Volkswagen-Audi bilhuset i Hertonäs till Kesko fr.o.m. 1.7.2004. Bilgruppens försäljning under januari-mars minskade med 18 procent. Den jämförbara försäljningen utan bilhuset i Hertonäs ökade i mars med 4 procent och under januari-mars likaså med 4 procent.

Resultatförsvagande faktorer för det första kvartalet var att varuhusgruppens Galna Dagar-kampanj i år i sin helhet inföll i april, övergången av bilhuset i Hertonäs till Kesko fr.o.m. 1.7.2004, samt det faktum att antalet försäljningsdagar under det första kvartalet i Finland var tre mindre än i fjol. På grund av dessa orsaker kommer koncernens totala resultat för det första kvartalet i enlighet med tidigare uppskattningar att vara mindre än året innan. Resultatmålet för hela år 2005 är att Stockmannkoncernens vinst år 2005 är bättre än år 2004.

Försäljningen i mars samt försäljningen från början av året

mars januari-mars januari- december

20052004Ind.20052004Ind.2004
MeMe 05/04MeMe05/04Me
Varuhusgruppen52,659,788159,8164,297746,1
hemlandet Varuhusgruppen 18,8 12,9 146 53,6 35,5 151 192,7 utlandet Varuhusgruppen 71,4 72,7 98 213,4 199,6 107 938,8 totalt
Stockmann Auto*32,139,58196,5117,982437,1
Hobby Hall15,717,29148,846,0106180,4
hemlandet
Hobby Hall utlandet3,73,311311,710,611034,0
Hobby Hall totalt19,420,59460,556,6107214,4
Seppälä hemlandet8,27,710626,025,9100128,3
Seppälä utlandet1,30,81614,12,715115,4
Seppälä totalt9,68,611230,028,6105143,7
Fastigheter +0,10,00,20,20,9
övrigt
Hemlandet totalt108,7124,287331,2354,2941 492,8
Utlandet totalt23,917,114069,448,8142242,1
Stockmann totalt*132,6141,394400,6402,9991 735,0
* Om man från Stockmann Autos jämförelsesiffror för försäljningen eliminerar det till Kesko 1.7.2004 överlåtna Hertonäsbilhusets försäljning, är Stockmann Autos försäljningsökning i januari-mars 4 procent och koncernens försäljningsökning 6 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka