Finansinspektionen godkände prospektet gällande Stockmanns obligationer

Helsingfors, Finland, 2012-11-19 16:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 19.11.2012 kl. 17.45 EET

Stockmann Oyj Abp meddelade den 12 november 2012 om dess beslut att emittera obligationer för 150 miljoner euro. Lånet förfaller den 19 mars 2018 och dess fasta årliga kupongränta är 3,375 procent.

Finansinspektionen har idag godkänt prospektet för listningen av obligationerna som finns tillgängligt på engelska på Stockmanns webbplats
http://www.stockmanngroup.fi/sv/obligationer från och med den 20 november 2012.

NASDAQ OMX Helsingfors förväntas uppta obligationerna till offentlig handel från och med den 20 november 2012.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka