Stockmannkoncernens omsättning i oktober 2012

Helsingfors, Finland, 2012-11-09 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 9.11.2012 kl. 13.30 EET

Stockmannkoncernens omsättning i oktober ökade med 4,1 procent och uppgick till 226,1 miljoner euro. Omsättningen i Finland ökade med 0,4 procent och i utlandet med 8,1 procent.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 4,5 procent tack vare den lyckade Galna Dagar-kampanjen som uppnådde en omsättningstillväxt på totalt 8 procent. Omsättningen i oktober i Finland ökade med 1,4 procent. Omsättningen i utlandet ökade med 10,5 procent. I Ryssland ökade omsättningen i euro med 16,2 procent i varuhusen och totalt med 11,4 procent när man inkluderar Bestseller-franchisebutikerna, som kommer att stängas innan utgången av år 2012.

Modekedjornas omsättning ökade med 3,0 procent. Omsättningen minskade med 7,5 procent i Finland och ökade med 5,7 procent i utlandet. Lindex omsättning i euro ökade med 5,1 procent tack vare den starkare svenska kronan. Beräknat i lokala valutor minskade omsättningen med 0,9 procent. Seppäläs omsättning minskade med 6,9 procent. Omsättningen ökade i Estland men minskade på de övriga marknaderna. Butikerna i Ukraina stängdes under månanden.


Omsättningen (exklusive moms) i oktober
 

  10/2012 Föränd. 1-10/2012 Förändr.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 101,3 1,4 695,7 2,5
Varuhusgruppen utlandet 57,7 10,5 342,5 13,6
Varuhusgruppen totalt 159,0 4,5 1 038,1 5,9
Modekedjorna Finland 12,2 -7,5 135,6 4,1
Modekedjorna utlandet 54,9 5,7 524,4 8,0
Modekedjorna totalt 67,1 3,0 660,0 7,2
Övrig verksamhet 0,1   0,5  
Finland totalt 113,6 0,4 831,7 2,8
Utlandet totalt 112,6 8,1 866,9 10,2
Stockmann totalt 226,1 4,1 1 698,6 6,4


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351


www.stockmanngroup.comSTOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

 


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka