Stockmannkoncernens omsättning i september 2012

Helsingfors, Finland, 2012-10-09 09:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 9.10.2012 kl. 10.45 EET

Stockmannkoncernens omsättning i september ökade med 9,1 procent och uppgick till 172,1 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 4,8 procent. Omsättningen ökade med 3,5 procent i Finland och med 7,8 procent i utlandet. Tillväxten fortsatte starkast i de nyaste varuhusen i S:t Petersburg och Jekaterinburg. I Ryssland ökade omsättningen i euro med 12,4 procent i varuhusen och totalt med 6,9 procent när man inkluderar Bestseller-franchisebutikerna, som kommer att stängas innan utgången av år 2012.

Modekedjornas omsättning ökade med 15,3 procent; med 1,0 procent i Finland och med 18,8 procent i utlandet. Lindex omsättning i euro ökade med 18,7 procent tack vare en mycket framgångsrik kampanj och kollektion med Missoni. Också den starkare svenska och norska kronan ökade omsättningen i euro. Beräknat i lokala valutor ökade omsättningen med 12,3 procent. Seppäläs omsättning minskade med 1,5 procent. Omsättningen minskade något i Finland och Ryssland men ökade kraftigt i Baltikum.


Omsättningen (exklusive moms) i september
 

  9/2012 Föränd. 1-9/2012 Förändr.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 67,2 3,5 594,3 2,7
Varuhusgruppen utlandet 30,3 7,8 284,7 14,2
Varuhusgruppen totalt 97,5 4,8 879,1 6,1
Modekedjorna Finland 13,1 1,0 123,4 5,4
Modekedjorna utlandet 61,5 18,8 469,4 8,3
Modekedjorna totalt 74,6 15,3 592,8 7,7
Övrig verksamhet 0,1   0,4  
Finland totalt 80,3 3,1 718,2 3,1
Utlandet totalt 91,8 14,9 754,1 10,4
Stockmann totalt 172,1 9,1 1 472,3 6,8

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351


www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

 


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka